Sąlygos ir taisyklės

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS WWW.VAIKISKAMADA.LT PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS (SĄLYGOS IR TAISYKLĖS)

I. Sąvokos

 1. Pirkimo pardavimo taisyklėmis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.vaikiskamada.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. Internetinė parduotuvė – www.vaikiskamada.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
 3. Pardavėjas UAB Domus Export - "Vaikiška mada" padalinys, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 302468196, veikianti adresu Linų g. 38-1, LT-14180, Vilniaus r., internetinis adresas www.vaikiskamada.lt.
 4. Pirkėjas – asmuo įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
 5. Pirkimo pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

​II. Bendrosios sąlygos

 1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:

     3.  Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

III. Pirkėjo teisės​ ir įsipareigojimai

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 3. Grąžinamos prekės turi būti atsiųstos originalioje pakuotėje, nepanaudotos, švarios ir nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, be kvapo - kvepalų ar pan. Taip pat būtina pridėti pirkinio PVM sąskaitą-faktūrą bei informaciją apie banko sąskaitos numerį. Grąžinamas prekes prašome išsiųsti šiuo adresu:

                                                        Vaikiskamada.lt                                                                                                                                     Linų g. 38-1, Klevinės vs.,                                                                                                                       Vilniaus r.

     4.  Grąžinamų prekių siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

     5.  Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

     6.  Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

     7.  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją.

     8.  Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

     9.  Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

​V. Pardavėjo teisės

 1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą ir kiekį, kuriuos pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos ir kiekio dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių IV punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
 3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
 4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesu-moka už prekes per 3 (tris) darbo dienas arba kai Pardavėjui per  3 (tris) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

​VI. Pardavėjo įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
 2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu
 3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

​VII. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.vaikiskamada.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
 2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo metodą, pristatymo metodą patvirtina užsakymą paspausdamas aktyvią nuorodą "Patvirtinti užsakymą“.

VIII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir termina

 1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pristatymo būdą.
 2. Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su prekės savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis. Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.
 3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

​                     UAB Domus Export

                     Įmonės kodas: 302468196

                     Atsiskaitomoji sąskaita  LT65 2140 0300 0213 0149